Home

Wat is een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie?

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is een verbintenis tussen 3 personen: de patiënt met chronisch nierinsufficiëntie, zijn huisarts en de geneesheer-specialist.

Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor vier jaar opgesteld en ondertekend.

Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden.

De huisarts vervult in dit traject een coördinerende functie, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context.

Daarbij overlegt hij met de geneesheer-specialist om de zorg voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Inclusiecriteria

 • GFR < 45 ml/min (2e maal bevestigd na minstens 3 maand)
 • EN/ OF Proteïnurie > 1 g/dag (2e maal bevestigd na 3 maand)
 • Niet bedlegerig, geen niertransplantatie, geen dialyse
 • > 18 jaar

 

Voorwaarden

 • GMD ten laatste binnen het jaar na opstart van het zorgtraject
 • Minstens 2 consultaties bij de huisarts en 1 consultatie bij de specialist per jaar
 • Ondertekening van het zorgtrajectcontract door de drie partijen
 • Bereidheid om te werken aan doelstellingen die samen met de huisarts bepaald werden bij de start van het zorgtraject

 

Voordelen voor de patiënt

 • Volledige terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts en de geneesheer-specialist tijdens de duur van het zorgtraject
 • Opstellen van een persoonlijk opvolgingsplan
 • Toegang tot gratis bloeddrukmeter verstrekt door de apotheker
 • Vereenvoudiging in het voorschrijven van bepaalde medicatie  - lees meer...
 • Recht op consultaties van minimum 30 minuten bij een erkend diëtist (mits remgeld):
  • 2 consultaties per jaar voor stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m2)
  • 3 consultaties per jaar voor stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m2)
  • 4 consultaties per jaar voor stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m2).

Voordelen voor de huisarts

 • Betere opvolging van de patiënten en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
 • Samenwerken met de patiënt en zijn omgeving Versterking van de centrale positie in het het zorgproces als beheerder van het GMD
 • Een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 EUR per patiënt die een zorgtraject afsluit
 • Samenwerking met de geneesheer-specialist en andere zorgverleners 

 

Nuttige documenten voor de huisarts bij de opstart en de opvolging van een zorgtraject diabetes type 2

U vindt een aantal documenten onder de rubriek 'Documenten'.

Zo kan u in de 'bundel zorgtraject chronische nierinsufficiëntie' alle informatie vinden over de administratie bij de opstart en de opvolging van een zorgtraject. Deze bundel is een gezamenlijk initiatief van de 9 LMN van Vlaams-Brabant en Brussel in samenwerking met het ACHG Leuven. Onder deze rubriek kan u ook alle bijlagen, vermeld in de brochure, apart downloaden. 

Daarnaast werd een stappenplan ontworpen waarin u de verschillende stappen vindt bij de opstart en de opvolging van een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.

Een reeks aanbevelingen over de inclusiecriteria, opgesteld door een werkgroep huisartsen en nefrologen uit de regio Brabant, kan een leidraad vormen in het al dan niet opstarten van een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.