Home

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een optimale aanpak van een chronische ziekte vergt een pro-actieve aanpak waarin patiënten op een georganiseerde en gestructureerde wijze opgevolgd worden door een multidisciplinair team van samenwerkende professionals die samen met de patiënt de ziekte zo goed als mogelijk onder controle proberen te houden.

 

Samenwerking als basis voor de zorgtrajecten

Een zorgtraject start met een samenwerkingsovereenkomst tussen minimaal drie partijen (1) de patiënt, (2) zijn huisarts en (3) de specialist. Momenteel worden zorgtrajecten voorzien voor subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes mellitus type 2.

 

Zorgtrajecten doe je niet alleen

U kunt met om het even welke vraag over zorgtrajecten of de lokale multidisciplinaire netwerken terecht bij de zorgtrajectpromotoren. Hun gegevens vindt u onder de rubriek ‘Lokale Multidisciplinaire Netwerken’.

 

Vanuit het RIZIV is er ook een specifieke website ontworpen met nuttige informatie:

www.zorgtraject.be