Home

Wat is een zorgtraject diabetes type 2?

Het zorgtraject diabetes is een verbintenis tussen 3 personen: de patiënt met type 2 diabetes, zijn huisarts en de geneesheer-specialist.

Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor vier jaar opgesteld en ondertekend.

Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden.

De huisarts vervult in dit traject een coördinerende functie, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context.

Daarbij overlegt hij met de geneesheer-specialist en de diabeteseducator om de zorg voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Inclusiecriteria

 • Diabetes type 2
 • 1 of 2 insuline-inspuitingen per dag of incretinemimetica (bv. Byetta ®)
 • Maximale orale antidiabetica, waarbij insuline wordt overwogen

 

Exclusiecriteria

 • Zwangerschap
 • Diabetes type 1
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag
 • niet op raadpleging kunnen gaan bij de huisarts of de geneesheer-specialist

 

Voorwaarden

 • GMD ten laatste binnen het jaar na opstart van het zorgtraject
 • Minstens 2 consultaties bij de huisarts en 1 consultatie bij de specialist per jaar
 • Ondertekening van het zorgtrajectcontract door de drie partijen
 • Bereidheid om te werken aan doelstellingen die samen met de huisarts bepaald werden bij de start van het zorgtraject

 

Voordelen voor de patiënt

 • Volledige terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts en de geneesheer-specialist tijdens de duur van het zorgtraject
 • Opstellen van een persoonlijk opvolgingsplan
 • Toegang tot gratis zelfcontrolemateriaal verstrekt door de apotheker
 • Toegang tot gratis educatie bij een diabeteseducator
 • Mogelijkheid om 2 keer per jaar een diëtist en een podoloog (onder bepaalde voorwaarden) te raadplegen (mits betaling van remgel)

 

Voordelen voor de huisarts

 • Betere opvolging van de patiënten en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
 • Samenwerken met de patiënt en zijn omgeving Versterking van de centrale positie in het het zorgproces als beheerder van het GMD
 • Een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 EUR per patiënt die een zorgtraject afsluit
 • Samenwerking met de geneesheer-specialist en andere zorgverleners (diabeteseducatoren, diëtisten, podologen, ….)

 

Nuttige documenten voor de huisarts bij de opstart en de opvolging van een zorgtraject diabetes type 2

U vindt een aantal documenten onder de rubriek 'Documenten'.

Zo kan u in de 'bundel zorgtraject diabetes type 2' alle informatie vinden over de administratie bij de opstart en de opvolging van een zorgtraject. Deze bundel is een gezamenlijk initiatief van de 9 LMN van Vlaams-Brabant en Brussel in samenwerking met het ACHG Leuven. Onder deze rubriek kan u ook alle bijlagen, vermeld in de brochure, apart downloaden. 

Daarnaast werd een aantal schema's ontworpen:

 • Stappenplan bij de opstart van een zorgtraject diabetes: dit overzicht geeft de verschillende stappen aan bij de opstart en de opvolging van een zorgtraject diabetes type 2.
 • Flowchart educatie: dit schema biedt u een overzicht van de educatie waar een patiënt recht op heeft in het kader van een zorgtraject diabetes type 2.