Home

 

 

AANVRAAG ZORGTRAJECT DIABETES

 • 01 Inclusiecriteria
  • Diabetes type 2
  • 1 of 2 insuline-inspuitingen per dag / incretinemimetica
  • Maximale orale antidiabetica, insuline wordt overwogenstap
 • 02 Bespreking voorwaarden en voordelen voor patiënt
  • GMD ten laatste binnen het jaar
  • Minstens 2 consultaties bij huisarts / 1 consultatie bij de diabetoloog per jaar
  • Zich kunnen verplaatsen naar huisarts en diabetoloog
  • Bereid tot werken aan doelstellingen volgens zorgtraject huisarts
  • Remgeld terugbetaald en gratis zelfcontrolemateriaal
 • 03 Ondertekening contract
  • Ondertekening contract door patiënt en huisarts.
  • Handtekening huisarts en patiënt vereist.
  • Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen.
 • 04 Afspraak en verwijsbrief diabetoloog
  • Overzicht diabetologen in de regio
  • Contract en verwijsbrief (met laatste waarden van HbA1c, bloeddruk, LDL-cholesterol, BMI, …) aan patiënt meegeven
 • 05 Consultatie diabetoloog  en ondertekening contract
  • Diabetoloog ondertekent het contract tijdens deze consultatie
 • 06 Huisarts stuurt kopie van het getekende contract naar de adviserend geneesheer

 

 • 07 Huisarts bewaart het origineel contract en het persoonlijk opvolgingsplan in GMD
  • Geef een kopie van het persoonlijk opvolgingsplan aan patiënt. Hiervoor kan het boekje 'diabetes type 2, stappenplan voor uw zorgtraject' gebruikt worden. Uw zorgtrajectpromotor kan dit u bezorgen.
  • Bundel al uw zorgtrajecten samen in 1 map
 • 08 Wachten op bevestiging adviserend geneesheer
  • Start zorgtraject na ontvangst van de goedkeuring door adviserend geneesheer.
 •  

  START ZORGTRAJECT DIABETES

   

 • 09 Start diabeteseducatie - Overzicht educatoren in de regio
  • Maak afspraak met diabeteseducator + voorschrift + infofiche verwijsbrief voor educator
   Bij 3 situaties is educatie verplicht: 
   • start van insulinetherapie of van incretinemimetica : minimaal 2 ½ uur
   • overgang van 1 naar 2 injecties: minimaal 1 uur
   • HbA1c > 7.5 %: minimaal 1 uur
  • Voorbeeld infofiche voor educator en voorschrift educatie
 • 10 Patiënt gaat met voorschrift zelfcontrole materiaal en het attest van de diabeteseducator met de gekozen type glucometer en vermelding dat educatie gestart is, naar de apotheek of thuiszorgwinkel
 • 11 Voorschrift voor insuline, insulinepen en naaldjes
  • Insuline en naaldjes op voorschrift voor apotheek
  • Insulinepen op apart voorschrift: gratis te verkrijgen bij de educator
  • Voor een aantal specifieke geneesmiddelen gebruikt bij diabetes type 2 moet geen afzonderlijk aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer gestuurd worden, maar volstaat op het voorschrift voor deze geneesmiddelen de vermelding 'ZTD' of 'Zorgtrajectdiabetes' vermeld staan. Meer info via de website van het RIZIV.
 • 12 Voorschrift diëtist (eventueel)
 • 13 Voorschrift podoloog (eventueel)
  • Per kalenderjaar worden 2 podologische consultaties terugbetaald mits remgeld vanaf graad 1 (verbreding van diabetespas).
  • Op het voorschrift dient de vermelding 'patiënt met zorgtraject' / 'patiënt met hoog risico op voetproblemen' te staan.
  • Overzicht podologen in de regio
 • 14 Verwijzing oogarts